CFSU 

CENTER FOR SOCIAL UDVIKLING

Kontakt os: CFSU@bu-t.dk

I CFSU SER VI RESSOURCER HOS ALLE MENNESKER OG IKKE BEGRÆNSNINGER

I Center for Social Udvikling har vi store ambitioner, og arbejder derfor både lokalt og nationalt. Vi arbejder med verdensmålene i praksis, for at nedbryde barrierer, og derved styrke mulighederne for, at flere mennesker med nedsat arbejdsevne bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet. Vi ønsker at bidrage til et bedre Danmark for alle, og at socialøkonomiske virksomheder fortsat også i fremtiden bliver en vigtig del af sundheds-& beskæftigelsespolitikken.

Center for Social Udvikling er etableret af foreningen Børn og Unges Trivsel i 2019 for at bidrage til, at flere unge med komplekse problemstillinger og særligt udsatte på kanten kommer tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. I Center for Social Udvikling går en del af overskuddet til udvikling af nye tiltag og aktiviteter. Vi vil oprette en uddelingspulje til køb af fx: pc, mobil, kørekort kurser eller anden opkvalificering som nuværende og tidligere anbragte unge kan benytte og søge støtte fra. CFSU ønsker at styrke de unge, bidrage til deres mulighed for uddannelse, forbedre deres job- og beskæftigelsesmuligheder.

Vores ambitioner

Vi sætter den unge i højsædet

Vi styrer efter de unges behov – Intet andet

Vi er nysgerrige på de unges interesser

Vi sikre, at de nødvendige kompetencer og ressourcer er til stede for, at løse opgaven

At vi sammen med Børn og Unges Trivsel sætter retning og udarbejder formater og realiserer synergierne. Fokus på de unge

Mission

Vores mission er at skabe arbejdspladser til mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår. Vi ønsker at være medvirkende til at sikre, at alle mennesker får den rette hjælp og de rette vilkår for at komme i beskæftigelse ved at tilbyde forskellige former for fleksible løsninger, herunder udviklingskurser samt individuelle afklaringsforløb. Vi arbejder efter verdensmålene og tænker i bæredygtige og helhedsorienteret løsninger på tværs af stat, kommune og det private erhvervsliv. Dette for at synliggøre muligheder for uddannelse og beskæftigelse til en særligt udsat målgruppe. Ingen kan alt, men alle kan noget, og dette har stor værdi for samfundet såvel som for det enkelte menneske.

Vision

Vi ønsker at Center for Social Udvikling er kommunernes første valg som samarbejdspartner, når der tales om særligt udsatte og det rummelige arbejdsmarked. Den overordnede vision er at skabe innovative og bæredygtige løsninger til gavn for både mennesker og arbejdsmarkedet, da vi ser særligt sårbare som en arbejdskraftreserve i Danmark. Vi tror på, at alle også særligt udsatte unge med mentale og/eller komplekse problemstillinger med CFSUs hjælp kan komme i beskæftigelse og opleve at have værdi for samfundet.

OM CFSU

Center for Social Udvikling er etableret af foreningen Børn og Unges Trivsel i 2019 for at bidrage til, at flere unge med komplekse problemstillinger og særligt udsatte på kanten kommer tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse.

I Center for Social Udvikling går en del af overskuddet til udvikling af nye tiltag og aktiviteter. Vi vil oprette en uddelingspulje til køb af fx: pc, mobil, kørekort kurser eller anden opkvalificering som nuværende og tidligere anbragte unge kan benytte og søge støtte fra. Der vil være mulighed for målgruppen i alderen 15-30 år at søge om støtte løbende.

3 + 3 =