UNIK DANMARK

UNIK DANMARKs primære formål med at tilbyde forskellige pakkeforløb på tværs af uddannelse-, beskæftigelses- og socialindsatsen er at understøtte den kommunale ungeindsats til at sikre en bedre vej til uddannelse eller job for unge under 30 år.

Kontakt os: info@UNIKDANMARK.dk – UNIK DANMARK

FOREBYGGENDE

I UNIK DANMARK har vi et forebyggende, socialt & uddannelsesrettet sigte, hvilket betyder, at vi arbejder med unge i alderen 15-30 år. Vores primære målgruppe er unge, der er/har været anbragt og som har/har haft en kontaktperson jf. SEL §§ 52/76. Vi løser dog opgaver inden for SEL § 11 samt indenfor LAB § 52, idet de unge oftest har sager i flere af forvaltningerne, og derfor har sociale problemer, der går på tværs af lovgivningerne.

VÆRESTEDET UNIK

De unge der er tilknyttet UNIK DANMARK-indsatsen har gratis adgang og mulighed for at deltage i Værestedets unikke fælleskabscafe, som drives på frivillig basis.

Når den unge først har gennemført en pakke hos os, har den unge mulighed for at fortsætte hos os og være tilknyttet et sundt fællesskab til og med sit 30. år.

FOKUS PÅ DEN UNGE

I UNIK DANMARK er alting samlet under samme tag. Det betyder, at den unge kan deltage i flere aktiviteter samme sted, og der er en stor genkendelighed, da de unge vil møde mange af de samme fagprofessionelle og frivillige i de aktiviteter, der finder sted i Værestedet.

Om UNIK DANMARK

UNIK DANMARK er en socialøkonomisk virksomhed etableret under foreningen Børn og Unges Trivsel, der tilbyder støtte til særligt udsatte og anbragte unge i alderen 15-30 år.

Vi tilbyder et fast program af ugentlige behandlingstilbud kombinereret med en frivillig indsats. Kombinationen af behandling og frivillige tilbud er med til at sikre de unge en håndholdt indsats med fokus på de unges sundhed, trivsel og styrkelse af et vedholdende netværk.

MÅLGRUPPE

Målgruppen for pakkerne er derfor både unge i alderen 15-30 år med mindre komplekse sociale problemstillinger, og aktivitetsparate unge med komplekse helbredsmæssige og sociale problemstillinger, ofte med flere konkurrerende lidelser – herunder angst, depression, andre diagnoser, mistrivsel og/eller misbrugsbrugsproblematikker.

SOCIALFAGLIGE YDELSER HOS UNIK DANMARK

– FOR PROFESSIONELLE

Klik på vores ydelser herunder for at læse mere

Målgruppe

Vores primære målgruppe er unge, der er/har været anbragt og som har/har haft en kontaktperson jf. SEL §§ 52/76.

UNIK DANMARK & KOMMUNALT SAMARBEJDE

Vi understøtter unges kompetencer i samarbejde med kommunale forvaltninger.

SOCIALFAGLIGE YDELSER

Børnfamilieområdet.

 Beskæftigelse.

 Voksen & psykiatri.

VISITERING

Har du en ung, du gerne vil visitere til os?

Lad os tage en indledende dialog om UNIK DANMARKer det rette match. 

 

OM UNIK DANMARK

Tilbyder støtte til særligt udsatte og anbragte unge i alderen 15-30 år.

BØRNEFAMILIE-OMRÅDET

BØRNEFAMILIEOMRÅDET

BESKÆFTIGELSE

VOKSEN & PSYKIATRI

MÅLGRUPPE

I CFSU har vi et forebyggende, socialt & uddannelsesrettet sigte, hvilket betyder, at vi arbejder med unge i alderen 15-30 år. Vores primære målgruppe er unge, der er/har været anbragt og som har/har haft en kontaktperson jf. SEL §§ 52/76. Vi løser dog opgaver inden for SEL § 11 samt indenfor LAB § 52, idet de unge oftest har sager i flere af forvaltningerne, og derfor har sociale problemer, der går på tværs af lovgivningerne.

De unge vi arbejder med kan enten have mere eller mindre komplekse sociale og helbredsmæssige problemstillinger. Kendetegnet for de fleste er dog, at de oftest har svære udfordringer så som mistrivsel, misbrugsproblematikker og diagnoser, herunder angst, depression, borderline m.m.

UNIK DANMARK & KOMMUNALT SAMARBEJDE

I UNIK DANMARK understøtter vi de unges udvikling, trivsel, faglige & sociale kompetencer i samarbejde med de kommunale forvaltninger ved: 

 • At tilbyde forebyggende indsatser til den unge og/eller familien, med det formål at forebygge et barns/en ungs/familiens vanskeligheder jf. servicelovens (SEL) § 11.
 • At tilbyde behandling af den unges problemer jf. SEL § 52 stk. 3 nr. 3.
 • At tilbyde hjælp, der bidrager til en god overgang til en selvstændig tilværelse, hvor fokus er på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse jf. SEL § 76 
 • Vejledning og opkvalificering i form af uddannelser, kurser, vejledning og særligt tilrettelagte indsatser, der har til formål at udvikle den unges faglige, sociale og/eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet, eller opkvalificering til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 52 nr. 4.

Visitations-processen foregår således:

  1. Hvis du har en ung/voksen, du mener måske kan have glæde af UNIK DANMARK, kontakter du os på en af følgende måder:
  2. Vi drøfter sagen og beslutter i fællesskab, om den unge/voksne kan starte i UNIK DANMARK

 

  1. Besluttes det, at den unge kan starte i UNIK DANMARK, sender du en henvisning, som indeholder følgende:
   • En kort beskrivelse af problematikken
   • Hvilken paragraf du henviser efter
   • En målbeskrivelse – ved SEL §§52/76 sendes handleplan
   • Kontaktinfo på den unge/forældre/voksne
  2. UNIK DANMARK aftaler en dato til en opstartssamtale med den unge/forældre/voksne.

 

  1. UNIK DANMARK orienterer dig efterfølgende om opstartsdato samt om den unge møder op.

 

 1. Du aftaler med vores socialrådgiver, hvordan der skal ske opfølgning, statusudtalelser mm. UNIK DANMARK ønsker at altid indgå i et tæt samarbejde med den unge og dig som samarbejdspartner.

OM UNIK DANMARK

UNIK DANMARK er en socialøkonomisk virksomhed etableret under foreningen Børn og Unges Trivsel, der tilbyder støtte til særligt udsatte og anbragte unge i alderen 15-30 år. Vi tilbyder et fast program af ugentlige behandlingstilbud kombinereret med en frivillig indsats. Kombinationen af behandling og frivillige tilbud er med til at sikre de unge en håndholdt indsats med fokus på de unges sundhed, trivsel og styrkelse af et vedholdende netværk.

I UNIK DANMARK er alting samlet under samme tag. Det betyder, at den unge kan deltage i flere aktiviteter samme sted, og der er en stor genkendelighed, da de unge vil møde mange af de samme fagprofessionelle og frivillige i de aktiviteter, der finder sted i Værestedet.

De unge der er tilknyttet UNIK DANMARK-indsatsen har gratis adgang og mulighed for at deltage i Værestedets unikke fælleskabscafe, som drives på frivillig basis.

Når den unge først har gennemført en pakke hos os, har den unge mulighed for at fortsætte hos os og være tilknyttet et sundt fællesskab til og med sit 30. år.

Formål:
UNIK DANMARKs primære formål med at tilbyde forskellige pakkeforløb på tværs af uddannelse-, beskæftigelses- og socialindsatsen er at understøtte den kommunale ungeindsats til at sikre en bedre vej til uddannelse eller job for unge under 30 år.

BØRNEFAMILIE-OMRÅDET

I UNIK har vi et forebyggende, socialt & uddannelsesrettet sigte, derfor spænder vores pakkeforløb fra forebyggende indsatser til den unge og familien, til behandling af den unges problemer. Forudsætningen for alle vores pakker er, at vi støtter den unge til en god overgang til en selvstændig tilværelse.

Vi tilbyder flg. ydelser på børnefamilieområdet:

Psykologsamtaler

SEL § 11 stk. 3 nr. 4 – 5 psykologsamtaler

Formålet med psykologsamtalerne er at tilbyde en forebyggende indsats til barnet/den unge med henblik på at forebygge et barns/en ungs vanskeligheder. Samtalerne vil have fokus på: mistrivsel, angst, lavt selvværd, stress el. uddannelse
5 psykologsamtaler med den samme psykolog af 45-50 min.

Familiesamtaler

SEL § 11 stk. 3 nr. 1 eller 3 – 5 familiesamtaler

Formålet med familiesamtalerne er at tilbyde en forebyggende indsats til barnet/den unge og familien med henblik på at forebygge et barns/en ungs/families vanskeligheder. Med familiesamtaler tilbydes en familierettet indsats med mulighed for rådgivning om familieplanlægning. De familierådgivende samtaler, har fokus på at arbejde med lettere problemstillinger i familien, så som: skilsmisse, den unge isolerer sig, uhensigtsmæssig omgangskreds el. sygdom i familien
5 familiesamtaler af ca. 1-1½ time, der varetages af psykolog

Netværksgrupper

SEL § 11 stk. 3 nr.2 – Netværksgrupper

Formålet med netværksgrupper er at tilbyde en forebyggende indsats til den unge med henblik på at forebygge den unges vanskeligheder.
Netværksgrupperne har fokus på: socialtræning, afklaring af egne ønsker og drømme, videreudvikling af egne ressourcer og selvomsorg
6 sessioner, 2 timer hver anden uge, varetages af psykolog & psykoterapeut

Angstgrupper

SEL § 11 stk. 3 nr. 2 – Angstgrupper

Formålet med angstgruppen er at tilbyde en forebyggende indsats til den unge med henblik på at forebygge den unges vanskeligheder.
Angstgruppen er et terapeutisk forløb for unge med angst, hvor der arbejdes med at reducere målgruppens psykiske mistrivsel med henblik på at understøtte en positiv udviklingsproces og motivation.
Samtalerne udgør et terapeutiske forløb, hvor den unge får specialiseret hjælp til at arbejde med sin angst. Forløbet giver den unge en bedre forståelse af sig selv, sin livssituation, og det handlingsrum den unge agerer inden for. Her fokuseres bl.a. på: samspillet mellem krop og angst, søvn, bevægelse og tanker
13 uger, 2 timer hver uge, varetages af en psykolog og kostvejleder i samarbejde med Socialpsykiatrisk Center.

Sunde Mønstre i Livet (SMIL)

SEL § 11 stk. 3 nr. 2 – Sunde Mønstre i Livet (SMIL)

Formålet med dette forløb er at tilbyde en forebyggende indsats til den unge med henblik på at forebygge den unges vanskeligheder. Gruppen tager udgangspunkt i temaerne; rusmidler, selvskade, spisevaner, spilleafhængighed såsom pengespil, gaming m.m.
Her fokuseres på at: blive klogere på fordele og ulemper ved skadelig adfærd, opnå og fastholde mere hensigtsmæssige vaner, træffe selvstændige valg i overensstemmelse med egne værdier og modstå gruppepres
13 ugers gruppeforløb af 2½ time, 10 deltagere pr. hold, varetages af SMART-recovery facilitator

Mindfulness og Art Factory

SEL § 11 stk. 3 nr. 4 – Mindfulness og Art Factory

Formålet med dette forløb er at tilbyde en forebyggende indsats til den unge med henblik på at forebygge den unges vanskeligheder.
Her fokuseres på: samspillet mellem krop, søvn, bevægelse og tanker samt muligheden for at udfolde sig kreativt
8 gange, maks 8 deltagere pr. hold, varetages af mindfulness-instruktør og kunst-terapeut

Onlineforløb

SEL § 11 stk. 3 nr. 4 – Onlineforløb

Formålet med onlineforløb er at tilbyde en forebyggende indsats til den unge med henblik på at forebygge den unges vanskeligheder. Onlineforløbet er små korte videoer, der tilbydes via en lukket onlinegruppe til unge, der bl.a. oplever angst, lavt selvværd og ensomhed.
4 online videoer pr. måned, mulighed for direkte online sparring efterfølgende, varetages af mentor, der er uddannet forsker i sundhedsvidenskab

Længerevarende samtaleforløb hos psykolog

SEL §§52 stk. 3 nr. 3/76 stk. 3 nr. 4 – Længerevarende samtaleforløb hos psykolog

Det længerevarende psykologforløb har til formål at behandle den unges problemer. Ved efterværn har det længerevarende psykologforløb endvidere til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse.Forløbet har fokus på behandling af mere komplicerede psykologiske problemstillinger og omsorg som f.eks.: psykisk og fysisk overgreb, social mistrivsel, diagnoser: ADHD, borderline, Asperger, Spiseforstyrrelser, OCD
Varighed ca. 50 min. varetages af psykolog, statusudtalelse ved 3 mdr. & 6 mdr. udarbejdes af socialrådgiver

 

BESKÆFTIGELSE

I UNIK er vi interesserede i at støtte og hjælpe de unge tilbage i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Derfor tilbyder vi på beskæftigelsesområdet en række af indsatser, der har til formål at vejlede og opkvalificere den unge til arbejdsmarkedet, eller til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Vi tilbyder flg. ydelser på beskæftigelsesområdet:

Mestring-& Recovery kursus - job og uddannelsesrettet 18-35år

LAB § 52 nr. 4 – Arbejdsmarkedsrettet psykologisk forløb

Formålet er at opkvalificere borgerens psykiske funktionsniveau og mestring ift. uddannelse/arbejdsmarkedet. Der arbejdes med borgerens forståelse for egen situation, ressourcer og motivation for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, der arbejdes kognitivt, efter Smart recovery og ACT metoden.

Psykologforløbet har til formål at støtte de borgere, der på baggrund af sociale problemer er længere væk fra uddannelse / arbejdsmarkedet.

I forløbet indgår fra 5 op til 8 individuelle samtaler, der varetages af en af vores dygtige psykologer der har mange års erfaring med udsatte unge.

Kort samtalenotat bestående af væsentlige temaer i samtaleforløb, vurdering af aktuelle status samt en anbefaling til tiltag ift. videre sagsbehandling.


Job- eller uddannelsescoaching med erhvervs-/ uddannelsesvejledning

Mestring-& Recovery kursus – job og uddannelsesrettet 18-35år

Job/uddannelsescoaching ifm. ledighed. Forløbet er individuelt med coachende samtaler ift. alternative muligheder for uddannelse/arbejde.Job/uddannelsescoaching kan bruges som individuel støtte til unge, der er på vej i uddannelse/beskæftigelse, som støtte under uddannelse/beskæftigelse eller for unge, der har svært ved at finde ud af, hvad de skal og som har mistet motivationen.3 samtaler af 50-60 min. med psykolog & socialrådgiver (socialrådgiver deltager i min. 1 af samtalerne)
Statusrapport, der beskriver evt. støttebehov, eller forudsætninger for at kunne tale om uddannelse/beskæftigelse.
Varetages primært af psykolog samt socialrådgiver


Mestringsforløb: stresshåndtering & mindfullness

LAB § 52 nr. 4 – Mestringsforløb: stresshåndtering & mindfullness

Forløbet har til formål at nedsætte stress, angst og depressionssymptomer. I forløbet arbejdes der med træning af stresshåndteringsteknikker ved holddeltagelse i mindfulness og yoga eller Art Factory.Mindfulness er træning i robusthed, der forbedrer folks evne til at håndtere hverdagen, og de udfordringer den indeholder. Der gives konkrete øvelser og redskaber som borgeren kan tage med sig og bruge direkte i sin hverdag, enten forebyggende eller som indsats i pressede situationer. Kunstworkshop – for nogle kan det være svært at udtrykke sin indre uro eller tankemylder med ord. En anden måde at forstå sig selv og ens udfordringer kan være ved at bruge kunst til at udfolde sig.3 timer hver uge i 8 uger
Forløbet varetages af mindfulness-instruktør samt kunst-terapeut
Maks 8 deltagere pr. hold
Statusrapport på forløb & udbytte af deltagelse. Evt. med anbefalinger til efterfølgende aktivitet, hvis relevant


Walk & talk job/uddannelsescoaching

LAB § 52 nr. 4 – Walk & talk job/uddannelsescoaching

Job/uddannelsescoaching ifm. ledighed. Forløbet er individuelt med coachende samtaler ift. alternative muligheder for uddannelse/arbejde.Walk & talk kan bruges som individuel støtte til borgere, der har lavt energiniveau, nedtrykthed & mangler velvære og motivation i hverdagen
Bevægelse og naturen har en positiv effekt på vores velvære, kognitive funktioner og energiniveau, og mindsker nedtrykthed samt psykisk ubalance. Samtalerne under en Walk & Talk har en mere uformel, coachende karakter, som er et supplement til de individuelle samtaler.5 samtaler af 50-60 min. med psykolog & socialrådgiver (socialrådgiver deltager i min. 1 af samtalerne)
Statusrapport, der beskriver evt. støttebehov, eller forudsætninger for at kunne tale om uddannelse/beskæftigelse.
Varetages primært af psykolog samt socialrådgiverArbejdsmarkedsrettet psykologisk forløb

LAB § 52 nr. 4 – Arbejdsmarkedsrettet psykologisk forløb

Formålet er at opkvalificere borgerens psykiske funktionsniveau og mestring ift. uddannelse/arbejdsmarkedet. Der arbejdes med borgerens forståelse for egen situation, ressourcer og motivation for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Psykologforløbet har til formål at støtte de borgere, der på baggrund af sociale problemer er længere væk fra uddannelse / arbejdsmarkedet.5-8 samtaler
Varetages af psykolog
Kort samtalenotat bestående af væsentlige temaer i samtaleforløb, vurdering af aktuelle status samt en anbefaling til tiltag ift. videre sagsbehandling.


VOKSEN & PSYKIATRI

I UNIK DANMARK er vi særligt optagede af at kunne sikre tidlige og forebyggende indsatser, der målrettet understøtter borgernes recovery-proces. Derfor er det også særlig vigtigt for os, at civilsamfundet tænkes ind i den faglige praksis, med henblik på at støtte borgeren i at blive inkluderet i et alment hverdagsliv.

Af den grund har vi ikke fastlagte behandlingsforløb til borgere, der er tilknyttet socialpsykiatrien. Vi tilbyder i stedet skræddersyede løsninger i en kombination af individuelle- og gruppeforløb. Ønsker du at hjælpe en borgere til at starte et forløb i UNIK DANMARK, kan du kontakte os på: info@unikdanmark.dk med henblik på en særaftale.