CFSU 

CENTER FOR SOCIAL UDVIKLING

Kontakt os: CFSU@bu-t.dk

Vi ser i CFSU ressourcerne og ikke begrænsningerne hos alle mennesker.

I Center for Social Udvikling har vi store ambitioner og arbejder derfor både lokalt og nationalt, vi arbejder med verdensmålene i praksis, for at nedbryde barrierer så vi styrker mulighederne for, at flere mennesker med nedsat arbejdsevne bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet.

Center for Social Udvikling er etableret af foreningen Børn og Unges Trivsel i 2019 for at bidrage til at flere unge med komplekse problemstillinger og særligt udsatte på kanten kommer tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse. Vi reinvesterer i CFSU overskuddet til udvikling og til målgruppen nuværende og tidligere anbragte unge, så de sikres adgang til rette udstyr m.m. og dermed en øget mulighed for uddannelse og job. Der vil være mulighed for målgruppen i alderen 15-35 år at søge om støtte løbende.

MISSION

Vores mission er, at skabe arbejdspladser til mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår. Vores mission er at sikre at alle menneske får rettet hjælp og vilkår for at komme i beskæftigelse og at tilbyde forskellige former for fleksible pakkeløsninger, herunder udviklingskurser samt individuelle afklaringsforløb.  

Vi arbejder efter verdensmålene og tænker i bæredygtige og helhedsorienteret løsninger på tværs af stat, kommune og det private erhvervsliv for at synliggøre muligheder for uddannelse og beskæftigelse til en særligt udsat målgruppe. Ingen kan alt men alle kan noget, det har en stor værdi for samfundet såvel som for det enkelte menneske.

VISION

Vi ønsker at Center for Social Udvikling er kommunernes første valg som samarbejdspartner, når der tales om særligt udsatte området og det rummelige arbejdsmarked. Den overordnede vision er at skabe en innovativ og bæredygtig løsning til gavn for både mennesker og arbejdsmarkedet, da vi ser udsatte området som en arbejdskraftreserve i Danmark.

Vi tror på at alle særligt udsatte unge med mentale handikaps og/eller komplekse problemer med CFSUs hjælp kan komme i beskæftigelse og have værdi for samfundet,

OM CFSU

Center for Social Udvikling er etableret af foreningen Børn og Unges Trivsel i 2019 for at bidrage til at flere unge med komplekse problemstillinger og særligt udsatte på kanten kommer tættere på arbejdsmarkedet og i beskæftigelse.

Vi reinvesterer i CFSU overskuddet til udvikling og til målgruppen nuværende og tidligere anbragte unge, så de sikres adgang til rette udstyr m.m. og dermed en øget mulighed for uddannelse og job. Der vil være mulighed for målgruppen i alderen 15-35 år at søge om støtte løbende.

3 + 14 =